אקדמיה מקוונת

אקדמיה מקוונת מסייעת לחברי סגל ולמוסדות המעוניינים לפתח ולקדם את ההוראה והלמידה בקורסים האקדמיים שלהם באמצעות טכנולוגיות למידה מתקדמות

אקדמיה מקוונת מתמחה בשימוש מושכל בטכנולוגיות למידה בקורסים אקדמיים

אקדמיה מקוונת עובדת עם חברי סגל ועם מוסדות, המעוניינים לשפר את ההוראה והלמידה בקורסים האקדמיים שלהם על ידי שימוש במשאבי לימוד מקוונים המפותחים באמצעות מרכז שה"ם:

  • הרצאות מצולמות
  • קורסי (MOOC (Massive Open Online Courses
  • סיורים וירטואליים
  • רכיבי תרגול והערכה (תרגולים מקוונים)
  • סביבות למידה מותאמות אישית
  • לומדות

פרויקט לאומי בהפקה של אקדמיה מקוונת

בדצמבר 2015 הושק הפרויקט הראשון של אקדמיה מקוונת – אתר ללימוד אנגלית לצרכים אקדמיים.

הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) מממנת אתר זה. הקורסים וחומרי הלימוד פתוחים לציבור הרחב ובכלל זה לכל הסטודנטים בישראל, ללא עלות.

סטודנטים המעוניינים לשפר את הבנת הנקרא שלהם באנגלית מוזמנים להיעזר באתר, לצרכי לימוד עצמי, או כחומר לימוד נוסף לקורס שהם לומדים במוסד שלהם.

לכל רמת לימוד, האתר מציע סידרה של יחידות לימוד. כל יחידת לימוד מורכבת מסדרת שיעורים, וכל שיעור מלווה בתרגולים ובסרטונים המסבירים אסטרטגיות למידה.

באוגוסט 2016 עלתה לאוויר גירסה מורחבת של האתר, הכוללת אפשרות להרשמה ולמעקב אחר התקדמות אישית, חומרי לימוד חדשים ומגוון תרגילים נוספים להערכה עצמית.

english_website

הגשת הצעות לפיתוח פרוייקטים

אקדמיה מקוונת פתוחה להצעות פיתוח מגוון של משאבי לימוד מקוונים לקורסים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. פרויקטים נבחרים יזכו לליווי מקצועי צמוד ולמשאבי הפיתוח הנדרשים. תוצרי הפיתוח יועמדו לרשות כלל חברי הסגל במערכת ההשכלה הגבוהה. המועד הקרוב להגשה של הצעות: XX  ב XXX.
Happy mature teacher and students using desktop PC in classroom