אקדמיה מקוונת בע"מ היא חברת בת של האוניברסיטה הפתוחה. ייעודה של החברה לזהות פרויקטים במערכת ההשכלה הגבוהה שבהם לטכנולוגיות למידה יש ערך מוסף, ולהעמיד לרשות הפרויקטים את הכלים והידע הנדרשים למימוש הפוטנציאל שלהם.

אקדמיה מקוונת עובדת עם מרכז שה"ם (שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) באוניברסיטה הפתוחה. מומחי מרכז שה"ם מסייעים לנתח את האתגרים של הקורסים האקדמיים ולאפיין את טכנולוגיות הלמידה הנדרשות. הצוות הטכני של המרכז מפיק את חומרי הלימוד תוך שימוש בתשתיות הטכנולוגיות שפותחו באוניברסיטה הפתוחה.

ד"ר יורם קלמן משמש כיועץ בכיר בחברה.
ד"ר קלמן הוא חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה ובעל נסיון של כעשרים שנה בניהול ופיתוח מיזמים הקשורים לטכנולוגיות למידה באקדמיה. הוא מילא תפקידי ניהול בכירים ושימש כיועץ בחברות ישראליות וזרות בתחום החינוך וההשכלה.

profile-man

בראש החברה עומדת ד"ר דפנה אידלסון.
ד"ר אידלסון מילאה תפקידים מנהליים וניהוליים באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה הפתוחה, ולאחרונה שימשה כמנהלת רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.

profile-woman