אקדמיה מקוונת בע"מ היא חברת בת של האוניברסיטה הפתוחה. ייעודה של החברה לזהות פרויקטים במערכת ההשכלה הגבוהה שבהם לטכנולוגיות למידה יש ערך מוסף, ולהעמיד לרשות הפרויקטים את הכלים והידע הנדרשים למימוש הפוטנציאל שלהם.

אקדמיה מקוונת עובדת עם מרכז שה"ם (שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) באוניברסיטה הפתוחה. מומחי מרכז שה"ם מסייעים לנתח את האתגרים של הקורסים האקדמיים ולאפיין את טכנולוגיות הלמידה הנדרשות. הצוות הטכני של המרכז מפיק את חומרי הלימוד תוך שימוש בתשתיות הטכנולוגיות שפותחו באוניברסיטה הפתוחה.