אקדמיה מקוונת עובדת עם חברי סגל ועם מוסדות, המעוניינים לשפר את ההוראה והלמידה בקורסים האקדמיים שלהם על ידי שימוש במשאבי לימוד מקוונים המפותחים באמצעות מרכז שה"ם:

 • הרצאה מצולמת
 • קורס מקוון
 • סיור וירטואלי
 • רכיבי תרגול והערכה (תרגולים מקוונים אינטראקטיביים)
 • סביבות למידה מותאמות אישית
 • לומדה
 • סימולציה
 • ציר תמה

משאבי הלימוד והקורסים המקוונים מפותחים במגוון סביבות:

 • Moodle
 • WordPress
 • edX
 • סביבות נוספות אשר יהוו מענה על צרכי הפרויקט הספציפי
online-1