רכיב חשוב בתהליך העבודה של אקדמיה מקוונת הוא זיהוי הצרכים הפדגוגיים, והתאמת הטכנולוגיות הנדרשות כדי לענות על צרכים אלו. אחת הטעויות הנפוצות בהקשר של טכנולוגיות למידה היא שמתחילים מהפתרון הטכנולוגי (לדוגמה, צילום וידאו של מרצה), ולא מהבעיה שהטכנולוגיה אמורה לפתור.

כאשר אנחנו באקדמיה מקוונת מסייעים לחברי הסגל לזהות את משאב הלימוד או המשאבים הנדרשים לקורס, אנו מאפיינים את הדרישות אפיון ראשוני ואז בוחנים יחד עם חברי הסגל מספר שאלות, כמו:

  • מה המטרות שלהם? העברת ידע? שינון וחזרה על החומר? תרגול? בחינה? הקנייה של מיומנויות חדשות?
  • מהו תחום הדעת של הקורס? לתחומי דעת שונים נדרשים משאבי למידה שונים
  • מהו הפורמט המתאים? וידאו? קול (אודיו)? אנימציה? טקסט דיגיטלי? אינפוגרפיקה? לומדה?
  • מהו אופי הלמידה? למידה עצמית? למידה שיתופית או קבוצתית?
online-1