טכנולוגיות למידה יכולות לשפר את ההוראה והלמידה בדרכים רבות, לדוגמה:

  • לסייע לסטודנטים מתקשים להגיע מוכנים יותר לשיעור, להרצאה או לתרגול, וכן לחזור על חומרי הלימוד לאחר ההרצאה.
  • לחסוך זמן של הרצאה ולהותיר זמן לדיון בתוכן הקורס וליבון סוגיות בו.
  • לאפשר לסטודנטים להתנסות בחוויות כמו סיור מצולם במקומות שאין להם גישה אליהם, לצפות בהדגמות ובהמחשות, או להתנסות בסימולציות.
  • לשפר את התקשורת בין התלמידים לחברי הסגל, ובין התלמידים לבין עצמם, ולשפר את היכולת של תלמידים וחברי סגל להחליף דעות ביניהם וללמוד תוך שיתוף.
  • לסייע לסטודנטים מצטיינים להגיע להרצאות העשרה ולחומרי לימוד אחרים שיצרו אקדמאים ואנשי מקצוע מובילים ברחבי העולם.

אחת מהתפיסות הנפוצות בציבור היא שטכנולוגיות למידה מחליפות את חברי הסגל ומייתרות אותם. באקדמיה מקוונת אנו מאמינים שטכנולוגיות למידה טובות לא מחליפות את חברי הסגל, אלא מעצימות אותם ואת הסטודנטים. הוראה טובה משלבת משאבי לימוד מקוונים עם הוראה אנושית המעניקה תשומת לב אישית לסטודנטים ולצרכיהם.

videos-1