תהליכי העבודה באקדמיה מקוונת מבוססים על נסיון של שנים רבות בפיתוח משאבי לימוד אקדמיים מקוונים איכותיים, לפי צרכי חברי הסגל, הסטודנטים והמוסדות להשכלה גבוהה.

  • העבודה על אפיון משאב למידה מקוון מתחילה בשאלון מפורט המאפשר לחברי הסגל להציג את הקורס שלהם בפירוט, השאלון כולל מידע על תכני הקורס, הסטודנטים, יעדי הלימוד, חולשותיו וחוזקותיו של הקורס כפי שהוא נלמד כעת, ועוד.
  • בפגישה הראשונה של חברי הסגל עם מומחי הפיתוח דנים בקורס לעומקו, נבחנות שיטות ההוראה הנוכחיות, מוצגות השאיפות של סגל ההוראה, ונדונים המשאבים (כמו זמן וכסף) שאפשר להקדיש לפיתוח משאבי הלימוד המקוונים.
  • בעקבות הפגישה הראשונה מציגים חברי הסגל קווי מתאר לפיתוח משאבי הלימוד. קווי מתאר אלו נדונים בפגישה השנייה, המתמקדת בפריטת קווי המתאר לתכנית עבודה ראשונית.
  • בעקבות הפגישה השנייה בונים חברי הסגל טיוטה של תכנית עבודה, על סמך תבנית שהם מקבלים ממומחי הפיתוח. במפגשים הבאים דנים בתכנית העבודה, תוך כוונה להגיע לתכנית עבודה מפורטת, הכוללת את לוח הזמנים של הפרויקט ואת המשאבים שיידרשו להצלחתו במועד.
  • לעתים מלווים שלבי התכנון גם בהפקה של "פיילוט" קטן שנבחנים בו נושאים שונים הקשורים לפיתוח משאבי הלימוד המקוונים. לדוגמה, במשאבי למידה שדורשים צילום וידאו נבדק האם חבר הסגל יכול ללמד בפני מצלמה ולא בפני כיתה.

לאחר אישור תכנית העבודה מתחיל מימושה, תוך הקדשת תשומת לב לרמה מקצועית, תיאום בין חברי הצוות ועמידה בזמנים ובתקציב.

dig-books-1